ΣΥΜΒΑΣΗ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Σύμβαση. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας www.anergoi.gr . Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τα Άρθρα της παρούσας Σύμβασης ή εάν δεν τηρείτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα του www.anergoi.gr σημαίνει την πλήρη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και των Όρων χρήσης.
 
1)      Ορισμοί της παρούσας Σύμβασης
 
2)      Κανόνες Λειτουργίας
 
3)      Απόδοση ευθυνών από την χρήση της Ιστοσελίδας
 
4)      Προστασία προσωπικών δεδομένων
 
 
5)      Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας
 


 
6)      Ασφάλεια - λοιπές Διατάξεις
Συνεπώς η Ιστοσελίδα www.anergoi.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της Ιστοσελίδας www.anergoi.gr.