ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 11/07/2015

Αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.
Την αίτηση αλλά και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (στην διεύθυνση ΕΔΩ )