ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 30/10/2015

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 690 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εκδόθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, πληροφορίες ΕΔΩ