ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 08/12/2015

Είσαι άνεργος νέος 18-27 ετών στην Θεσσαλονίκη

Νέος , ανεργος, με με οποιοδήποτε απολυτήριο και θέλεις μια θέση εκπαίδευσης και επί πληρωμής πρακτική, σε εταιρίες στην
Ευρωπαική Ενωση;

Πληροφορίες: ΕΔΩ