ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 13/02/2016

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ
ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(όποιος θέλει, οποιαδήποτε πληροφορία για τα προγράμματα, ή ακόμα και να υποβάλουμε φάκελο για λογαριασμό του, μπορεί να μας στείλει μήνυμα με τα στοιχεία του στην Διεύθυνση: glour@tee.gr, ή στο τηλέφωνο 6932253852)

1.    Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου…

2.    Ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας… (νεοφυής επιχειρήσεις).

3.    Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων…..

4.    Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων…..

(Μπορείτε να δείτε πολλές πληροφορίες στην διεύθυνση: ΕΔΩ