ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 29/12/2011

Εγκύκλιος απασχόλησης νέων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 3986/2011 περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
νέων ηλικίας 18-25 ετών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Γιά περισσότερα  πατήστε ΕΔΩ

Για λήψη αρχείου ΕΔΩ