ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 20/01/2012

Πρόγραμμα για ανέργους του Νομού Θεσσαλονίκης
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ, ΜΑXIM ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, ROBERTO ΑΒΕΕ, ΝΟΒΑ KNIT AE, BELLE AE, ΠΑΚ.ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ, ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ, EUROHOUSE AE και ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ, του Νομού Θεσσαλονίκης
Διαβάστε ολόκληρο το πρόργραμμα:
www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx