ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 15/02/2012

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ,
με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ