ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 15/02/2012

Ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος
«Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα », πατήστε ΕΔΩ