ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 25/02/2012

Η ελληνική παραγωγή με ορίζοντα τον κόσμο...
Η γέφυρα με το εξωτερικό

Η πλατφόρμα topagrodeals σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μια ομάδα νέων συνεργατών, με σκοπό την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.