ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 25/02/2012

Το κοινωνικό καταναλωτικό σουπερ μάρκετ
τα πρώτα της βήματα κάνει αυτό το διάστημα μια ακόμη φιλόδοξη ιδέα

Η ιδέα ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο)», που σε συνεργασία με την «Ελληνική Διατροφή Coop» (συνεταιριστική εταιρεία εφοδιασμού προϊόντων, που συγκρότησαν αγροτικοί συνεταιρισμοί απ' όλη την Ελλάδα), κατάφεραν να ιδρύσουν τον πρώτο κοινωνικό καταναλωτικό συνεταιρισμό, πρωταρχική δράση του οποίου είναι η δημιουργία ενός συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη