ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 18/04/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων – Εξωτερικών Συνεργατών της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), βάσει σχετικής Απόφασης της 366ης/14.03.2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων – Εξωτερικών Συνεργατών των Έργων που υλοποιεί ως Δικαιούχος  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και καλεί τους ενδιαφερόμενους - Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο, ενώ τοεγχειρίδιο Διαδικασιών Κατάρτισης και Λειτουργίας του Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων - Εξωτερικών Συνεργατών ΚτΠ Α.Ε. είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο 

Για περισσότερα  ΕΔΩ