ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 26/04/2012

Ασκούμενος – η, δικηγόρος ζητείται από μεγάλο δικηγορικό γραφείο
Ασκούμενος – η,  δικηγόρος ζητείται από μεγάλο δικηγορικό γραφείο,  Βιογραφικό στο e – mail: krania@otenet.gr.