ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/05/2012

Νέα Γενιά σε Δράση
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε. "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ - (Youth in Action)"
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση» υποστηρίζει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων από/για νέους, που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, καθώς και την προσφορά εθελοντικού έργου από νέους, με τα έξοδα καλυμμένα, για διάστημα 2 έως 12 μηνών σε μια από τις χώρες του Προγράμματος εκτός της Ελλάδας.
Αίτηση στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:
• μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή σύλλογοι νέων που εδρεύουν νόμιμα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος,
• τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
• άτυπες ομάδες νέων.
Οι αιτήσεις του Προγράμματος της Ε.Ε. "Νέα Γενιά σε Δράση" μπορούν να υποβληθούν σε τρεις (3) ετήσιες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων (1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Οκτωβρίου). Επόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Μαΐου 2012 και αφορά σε προγράμματα η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει το διάστημα 01/08/2012 – 31/01/2013. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2012. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του Προγράμματος, οι οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωσή τους, αλλά και ο Οδηγός του Προγράμματος, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.ify.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 210-2599360 ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : youth@neagenia.gr.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης  ΕΔΩ .