ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 29/05/2012

GREAT SILK WAY
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ “GREAT SILK WAY”(26-30 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, συμμετέχει και υποστηρίζει το 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ “GREAT SILK WAY”  που διοργανώνεται από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στην πρωτεύουσα, Μπακού,  από την 26η -30η  Ιουνίου 2012.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου-Φεστιβάλ “GREAT SILK WAY”περιλαμβάνει συναντήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ ΜΚΟ νέων ή οργανώσεων που ασχολούνται με νέους και εκπροσώπους κρατικών φορέων.   Σκοπός  του Συνεδρίου είναι η  διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα πολιτικών για τη νεολαία εστιάζοντας στον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων, καθώς και η πρωτοβουλία  θέσπισης ενός νέου Διεθνούς Οργανισμού Νεολαίας. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προβολή νέων καλλιτεχνών και του έργου τους καθώς και η μεταξύ τους πολιτισμική ανταλλαγή. 
 
I. Προφίλ συμμετεχόντων

• Νέοι από 18 μέχρι 30 ετών, με ενεργό δράση σε οργάνωση/εις νεολαίας που προωθούν τον διαπολιτισμικό  διάλογο, τη  συμμετοχή και την αποδοχή της πολυμορφίας, καθώς και με ικανότητα και κίνητρο να διαδώσουν την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δράσεις στην χώρα τους

• Νέοι καλλιτέχνες, ή καλλιτεχνικές ομάδες (έως τριών ατόμων), και συγκεκριμένα τραγουδιστές, χορευτές, ζωγράφοι και φωτογράφοι από 18 μέχρι 30 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για κάθε αιτούντα αποτελεί το να διαθέτει πολύ καλό επίπεδο χειρισμού της αγγλικής, ή της ρωσικής ή της αζερικής γλώσσας.

Τα ακόλουθα κριτήρια θα ληφθούν επίσης υπ’ όψιν για την επιλογή των τελικών συμμετεχόντων:

• Δέσμευση για ενεργό συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου-Φεστιβάλ
• Ενδιαφέρον για λήψη  πρωτοβουλιών ή/και για ανάπτυξη νέων συνεργασιών  που θα προκύψουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου-Φεστιβάλ

Το θέμα του υποβαλλόμενου έργου για τους καλλιτέχνες είναι ελεύθερο.


II. Γενικές Πληροφορίες
Το κόστος των διεθνών μεταφορών των συμμετεχόντων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, με περιορισμένη συμμετοχή και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.   Το κόστος της διαμονής, διατροφής και τοπικών μεταφορών για τους συμμετέχοντες θα καλυφθεί από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.
Ο αριθμός των τελικών συμμετεχόντων που θα επιλεγούν είναι:
α) 6 εκπρόσωποι  αντίστοιχου αριθμού οργανώσεων νέων
β) 11 καλλιτέχνες με προτεραιότητα  στις  κατηγορίες του χορού και τραγουδιού. 

Για τη ζωγραφική και τη φωτογραφία θα προτιμηθούν έργα μικρών διαστάσεων που μπορούν να μεταφερθούν από τους ίδιους  τους καλλιτέχνες, καθώς η ασφάλεια για τη μεταφορά τους θα αναληφθεί από τους ίδιους.
Επισημαίνεται ότι  κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει κατά το μέγιστο μία αίτηση συμμετοχής.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην  ιστοσελίδα  www.neagenia.gr.
Οι εκπρόσωποι που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στις δράσεις, θα πρέπει να καταθέσουν, μετά την επιστροφή τους, έγγραφη αναλυτική αναφορά (και φωτογραφίες, βίντεο κτλ) στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο-Φεστιβάλ καθώς και την συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας τους σε αυτές.

III. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής υποβάλλοντας επιπλέον τα εξής  δικαιολογητικά:

Α) για τους εκπροσώπους οργανώσεων νέων:

• Αίτηση Συμμετοχής
• Βιογραφικό σημείωμα,
• Επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου της οργάνωσης με την οποία ορίζει τον συμμετέχοντα στο Συνέδριο-Φεστιβάλ
• (Απλό) αντίγραφο καταστατικού ίδρυσης  της οργάνωσης

Β) για τους νέους  καλλιτέχνες:

Για περισσότερα   ΕΔΩ