ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 11/06/2012

Προσλήψεις στην Ε Β Ζ
Προσλήψεις στην Ε Β Ζ
Προσλήψεις  στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού Εργοστασίου Σερρών    ΕΔΩ

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού Εργοστασίου Πλατέος Ημαθίας  ΕΔΩ

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού Εργοστασίου Ορεστιάδας  ΕΔΩ