ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/06/2012

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο το μητρώο ωφελουμένων «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων  σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στην διεύθυνση ΕΔΩ