ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 06/07/2012

Προσλήψεις ΕΤΑΑ
To Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 150 θέσεων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

    Νομός Αττικής
    Νομός Θεσσαλονίκης
    Νομός Μαγνησίας
    Νομός Δωδεκανήσου
    Νομός Φθιώτιδας
    Νομός Φωκίδας
    Νομός Ευβοίας
    Νομός Ροδόπης
    Νομός Χανιών
    Νομός Ιωαννίνων
    Νομός Αχαΐας
    Νομός Αιτολοκαρνανιας
    Νομός Καστοριάς
    Νομός Κοζάνης
    Νομός Ηρακλείου

Για την αίτηση κάντε κλικ  ΕΔΩ

Παραρτήματα ΑΣΕΠ για  Σ.Ο.Χ. , γλωσσομάθειας, γνώσης Η/Υ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

1) Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33,  υπόψη  κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414) , ή

2) Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439), ή

3)ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).

Για περισσότερα  ΕΔΩ