ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 12/07/2012

Πρόγραμμα EURES
Εξεύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ


Ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους νέους στην εξεύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της αρχικής φάσης του προγράμματος «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» θα είναι η βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας για 5.000 άτομα. Επιπλέον, θα λειτουργήσει σαν πεδίο δοκιμής για τη μετατροπή του EURES – του δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών – σε μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης.

Η Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που εξήγγειλε τον Απρίλιο του 2012 (βλ. IP/12/380 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου), προτίθεται να βελτιώσει το EURES, ώστε να προδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να κατευθύνει όσους αναζητούν και όσους αλλάζουν θέσεις εργασίας εκεί όπου υπάρχει αντίστοιχη προσφορά. Επίσης θα παρέχει ευκολότερη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε διαθέσιμες κενές θέσεις στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει στους εργοδότες κατάλογο υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα.

Ο κ. László Andor, Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, δήλωσε ότι «Το πιλοτικό πρόγραμμα "Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES" συνιστά το πρώτο μας βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο εξατομικευμένης υπηρεσίας εξεύρεσης εργασίας η οποία θα βοηθά τα άτομα να βρουν δουλειά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το να βοηθούνται άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα να βρουν εργασία σε άλλες χώρες οι οποίες χρειάζονται τα προσόντα αυτά μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος της λύσης στην κρίση απασχόλησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», τέσσερις επιλεγμένες υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Δανία και την Ιταλία θα βοηθήσουν νέους που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Στο πλαίσιο αυτό, νεαροί υπήκοοι της ΕΕ ηλικίας 18-30 ετών θα λάβουν πληροφορίες και βοήθεια για την πρόσληψή τους, καθώς και τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης για την υποβολή αίτησης ή για την κατάρτισή τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις –δηλαδή οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους– μπορούν να υποβάλουν αίτηση οικονομικής υποστήριξης προκειμένου να καλύψουν ένα μέρος από το κόστος της κατάρτισης νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων και να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους βήματα.

Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας και το ευρωπαϊκό δελτίο για την κινητικότητα στην εργασία –που και τα δύο δημοσιεύονται σήμερα– συμβάλλουν και αυτά στην αντιστοίχηση των διασυνοριακών κενών θέσεων εργασίας με εκείνους που αναζητούν εργασία. Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας παρέχει συνολική επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και παρουσιάζει τις τάσεις στη ζήτηση εργασίας. Το σύστημα αυτό δείχνει, προς το παρόν, ότι τα υψηλότερα προσόντα παραμένουν σημαντικός παράγοντας για την εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης, ενώ ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός χωρών καταγράφουν συρρίκνωση των κενών θέσεων εργασίας.

Το δελτίο για την κινητικότητα στην εργασία αναλύει τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πύλη του EURES και επισημαίνει τις καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία του δελτίου, οι θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην ΕΕ αφορούν τις πωλήσεις, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τον καθαρισμό σπιτιών και τις υπηρεσίες εστίασης.

Ιστορικό

Σήμερα αναζητούν εργασία περισσότεροι από 5,5 εκατ. νέοι ευρωπαίοι.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» γίνεται μέσω της πύλης Europa, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας του προγράμματος «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής. Στην ιστοσελίδα παρέχονται επίσης οδηγίες χρήσης, ενημερωτικό φυλλάδιο και βίντεο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ.

Τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας αντλούνται από μεγάλο εύρος πηγών: δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ για τις κενές θέσεις εργασίας (Έρευνα εργατικού δυναμικού), τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες σχετικές πηγές.

Το τριμηνιαίο ευρωπαϊκό δελτίο για την κινητικότητα στην εργασία, όπως και το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, εντάσσονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία απευθύνονται ειδικά σε άτομα που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας/περιφέρειάς τους, καθώς και στους συμβούλους του EURES που θα τους βοηθήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. επίσης σημείωμα MEMO/12/363 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου

«Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES»: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES:http://ec.europa.eu/eures

Νεολαία σε κίνηση:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»:http://ec.europa.eu/social/yoi

Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Δικτυακός τόπος του επιτρόπου László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Παρακολουθήστε τον László Andorστο Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU
 
Last update: 10/07/2012

Γιά περισσότερα κλικ  ΕΔΩ