ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 24/07/2012

Δωρεάν τρόφιμα για οικογένειες με μεγάλη ανάγκη
Δωρεάν τρόφιμα για οικογένειες με μεγάλη ανάγκη, υποβολή αιτήσεων άμεσα.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ