ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά
Πρόσληψη 288 ατόμων στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διακόσια ογδόντα οκτώ (288) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη
εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά.

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 22-08-2012 και λήγει 31-08-2012.

Για περισσότερα  ΕΔΩ - ΕΔΩ  και  ΕΔΩ