ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Ν. Κιλκίς
Πρόσληψη 6 ατόμων
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού έξι  (6) ατόμων πλήρους απασχόλησης (3  ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και
  3 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς.

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012. 

Περισσότερα  ΕΔΩ