ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Ν. Πιερίας
Πρόσληψη 4 ατόμων
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης (2 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
και 2 στην ειδικότητα  ΔΕ Διανομέων),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Πιερίας.

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012. 

Περισσότερα ΕΔΩ