ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Ν Χαλκιδικής
Πρόσληψη 14 ατόμων
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων πλήρους απασχόλησης (6 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
και 8 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των Ελληνικών
Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής.

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012.

Περισσότερα  ΕΔΩ