ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 21/08/2012

ΕΛΤΑ Ν. Σερρών
Πρόσληψη 4 ατόμων
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού τεσσάρων  (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης ( 2  ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και  2 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Σερρών.

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012.

Περισσότερα  ΕΔΩ