ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 04/09/2012

ΕΛΤΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόσληψη 48 ατόμων

(Θέσεις Eργασίας, 8μηνης διάρκειας, Στερεά Ελλάδα)        
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού  σαράντα οκτώ  (48) ατόμων πλήρους απασχόλησης
(41 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων και 7 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης),  χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας,
Εύβοιας, Φωκίδας, και Ευρυτανίας.
Περισσότερα ΕΔΩ