ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 04/09/2012

ΕΛΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρόσληψη 8 ατόμων
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.  των Νομών Άρτας , Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πρέβεζας.
Περισσότερα ΕΔΩ