ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 04/09/2012

ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόσληψη 30 ατόμων
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή  Διεύθυνση Ταχυδρομικών  Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 11 ΔΕ Οδηγών και 19 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών) και 5 ΔΕ Οδηγών (ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Περισσότερα ΕΔΩ