ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 05/09/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
kενές  θέσεις
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις ΚΥ - Περιφερειακών Ιατρείων Άγονων &Νησιωτικών Περιοχών που προέκυψαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης της 20-7-2012
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 67/20-12-1968. (ΦΕΚ 303 Α’).
2. Της υπ’ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β’ ) Κανονιστικής Απόφασης.
3. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228/Α’ ).
                                                     Αποφασίζουμε
Την ανάρτηση με πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 20ης Ιουλίου 2012.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.
Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω Προκήρυξη, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).

Περισσότερα  ΕΔΩ