ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 28/09/2012

Δημόσιο χρέος
Η εξήγηση του Δημόσιου Χρέους σε λίγα λεπτά....

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2UZAGFH_VzI