ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 28/09/2012

ΔΕΗ ΧΙΟΣ
 ΔΕΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Η ΔΕΗ και ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ ) ανακοινώνει τις προσλήψεις πέντε (5) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο-βάλουν μέχρι 03/10/2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΧΙΟΥ στο ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΙΟΥ, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλω-θέντα στην αίτηση στοιχεία τους.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας
του υποψηφίου κ.λ.π.).
- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ
- ΑΜΚΑ,ΑΦΜ
Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr