ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία 29/09/2012

OTEplus A.Ε.
Ευκαιρίες Απασχόλησης

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον που δείχνετε υποβάλλοντας την αίτησή σας στη ΟΤΕplus.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για εγγραφή στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της OTEplus A.Ε.
Η ΟΤΕplus A.E. στο πλαίσιο υποβολής προσφορών και υλοποίησης έργων στο χώρο του management και technology consulting, ενδιαφέρεται για τη δημιουργία ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Οι ειδικότητες ενδιαφέροντος είναι:
·         Σύμβουλοι presales συμβουλευτικών έργων και έργων ICT στο ΕΣΠΑ (C-PRESALE)

·         Ειδικοί σχεδιασμού διαδικασιών με χρήση ARIS (Ε-ARIS)

·         Σύμβουλοι ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών (κωδικός: C-BPR)

·         Σύμβουλοι επιχειρησιακών διαδικασιών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (κωδικός: C-BTEL)

·         Σύμβουλοι Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (C-ICT)

·         Σύμβουλοι οργάνωσης λειτουργίας πληροφορικών συστημάτων (ITIL, ISO20000) (κωδικός: C-ITSM)

·         Σύμβουλοι Siebel CRM για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (κωδικός: C-CRM)

·         Σύμβουλοι θεμάτων business/customer intelligence & data mining (κωδικός: C-BCI)

·         Σύμβουλοι ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων (κωδικός: C-SEC)

·         Σύμβουλοι λύσεων Cloud Computing και SaaS (κωδικός: C-CLOUD)

·         Σύμβουλοι θεμάτων data warehouse & data management (κωδικός: C-DM)

·         Σύμβουλοι αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (κωδικός: C-ENERGY)

·         Σύμβουλοι προβολής/επικοινωνίας (κωδικός: C-COM)

·         Σύμβουλοι τουριστικής εκπαίδευσης (κωδικός: C-TEDU)

·         Σύμβουλοι οργάνωσης-διοίκησης ΟΤΑ (κωδικός: C-ΟΤΑ)

·         Σύμβουλοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρηματικών σχεδίων (κωδικός: C-FIN)

·         Σύμβουλοι Υλοποίησης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων στο πλαίσιο του FP7 – ICT (C-FP7)
  Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο:

·         μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου MSc ή MBA

·         5 έτη εργασιακής εμπειρίας στο θεματικό πεδίο εξειδίκευσης
 Για υποβολή υποψηφιότητας ένταξης στο Μητρώο, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail desa@oteplus.gr, με αναφορά στους τομείς εξειδίκευσής σας.

 

Κατά την υποβολή αιτήσεων εγγραφής δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ή άλλου τεκμηριωτικού υλικού. Το σύνολο του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού, βάσει του οποίου θα επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα στην αίτηση εγγραφής, θα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας για λογαριασμό της OTEplus Α.Ε.

 

Η ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ δεν δημιουργεί ουδεμία υποχρέωση μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της OTEplus Α.Ε. και του υποψήφιου συνεργάτη.

Γιά περισσότερα  ΕΔΩ