ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 06/10/2012

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Πρόσληψη  (59) ατόμων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα εννέα (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς που εδρεύει στο Ρουφ (Ν. Αττικής) και των Περιφερειακών Τομέων της ανά την επικράτεια. (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2012)

   Ανακοίνωση


    Αίτηση

    Παραρτήματα