ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗ
Πρόσληψη 27 ατόμων

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει  τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Περισσ'οτερα  ΕΔΩ