ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΑΘΗΝΑ
Πρόσληψη 4 ατόμων

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει τις θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της με την πρόσληψη με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διοικητικού προσωπικού για την Διευθυνση Διαχείρισης Νήσων η οποία εδραίυει στην Αθήνα

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012


ΑίτησηΠαράρτημαΠαράρτημα Α1