ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 13/10/2012

ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΗΣ Καρδιάς


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Καρδιάς

Υποβολή Αιτήσεων από 10.10.2012 έως 19.10.2012

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2012