ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 13/10/2012

ΔΕΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΗΣ Άγρα - Συγκρότημα Αλιάκμονα


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΥΗΣ Άγρα - Συγκρότημα Αλιάκμονα


Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2012