ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 13/10/2012

ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ
ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Ρόδου

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2012