ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 13/10/2012

ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΗΣ Καστρακίου
     
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΥΗΣ Καστρακίου

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2012