ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 18/10/2012

Πρόγραμμα «Φροντί-ΖΩ»
Eργασία για 100 ανέργους

Πρόγραμμα «Φροντί-ΖΩ»

Προοπτικές εργασίας για 100 ανέργους

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν την αίτηση τους
από 8 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Οκτωβρίου 2012
στο γραφείο ενημέρωσης ανέργων
του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
(πλατεία ΗΣΑΠ Μοσχάτου)
και στη διεύθυνση του Κ.Ε.Κ.
 
Πληροφορίες