ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 20/10/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)
Προκήρυξη για σύναψη 42 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (προγράμματα κοινοφελούς εργασίας)

Περισσότερα  ΕΔΩ