ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 20/10/2012

ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΗΣ ΑΓ. Γεωργίου

Περισσότερα  ΕΔΩ