ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 22/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΣΑΜΟΥ
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σάμου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 23.10.2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 01.11.2012


Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012