ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/10/2012

ΔΕΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στο Νομό Αττικής


Ανακοίνωση  ΣΟΧ 3/2012


Έντυπο Αίτησης


Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/Η


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012