ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/10/2012

ΔΕΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ
Θέσεις Εργασίας
    
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 5/2012


Έντυπο Αίτησης


Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/Η


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012