ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/10/2012

ΔΕΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Θέσεις Εργασίας

 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 4/2012


Έντυπο ΑίτησηςΠαράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/Η


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012