ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/10/2012

ΔΕΗ ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
θέσεις εργασίας


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 6/2012


Έντυπο Αίτησης


Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/Η


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012