ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 23/10/2012

ΔΕΗ ΝΗΣ. ΑΙΓΑΙΟΥ
θέσεις εργασίας
   
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου


Ανακοίνωση  ΣΟΧ 7/2012Έντυπο Αίτησης


Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/ΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012