ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 25/10/2012

Δημ/κό Βρεφ/μείο Αθηνών
Προσλήψεις 70 ατόμων

Την πρόσληψη 70 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,
σχολικού έτους 2012-13, ανακοίνωσε το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Γιά περισσότερα  ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 2/2012

Αίτηση - Υπεύθυνση δήλωση

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ