ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 30/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ - ΚΑΒΑΛΑ
Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΜΘ Περιοχή Καβάλας

  Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012